Anasayfa

Giriş/Üye

Hesap No

Bağış Yap

Sepetim

HAFIZ YETİŞTİRME

Hafız Yetiştiriyorum

Hafız; koruyan, muhâfaza edendir fakat İslam dini özelinde Kur’ân-ı Kerîm’i bütünüyle ezberleyip okuyabilen kişilere denir.

Hafızlık, Kur’ân-ı Kerîm’in korunması ve öğrenilmesi bakımından İslam toplumunun temel değerlerinden biridir. Bu yüzden hafızlık eğitimini desteklemek, İslam toplum ve kültürünün korunup geliştirilmesi için önemlidir.

Hafız; ailenin şefaatçisi, cennetin beklediğidir.

Hz. Peygamber de (SAV) Kuran-ı Kerim’i ezberleyip muhafaza edenleri müjdeleyerek hafızlığa teşvik etmiştir:

“Kim Kur’ân’ı okur, onu güzelce ezberler, helâlini helâl, haramını haram kabul eder ve bunlara uyarsa, Allah bu sayede o kimseyi cennetine koyar. Ailesinden hepsi cehennemi hak etmiş on kişiye şefaat etme hakkı verir.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 13/2905; Ahmed, I, 148)

Ayrıca bilimsel araştırmalar, aynı zekâ düzeyine sahip öğrencilerden hafızlık yapanların daha yüksek akademik başarı gösterdiğini kanıtlamıştır. Çocukluk döneminde verilen hafızlık eğitimi, bilişsel ve duyuşsal potansiyeli erken yaşlarda geliştirmeye yardımcı olur.

İbtida (Hazırlık)

Kur’an-ı Kerim; Yüzüne okuma becerilerinin arttırılması
Talim; Kur’an-ı Kerim’in tecvide uygun olarak okunması, ses bilgisi
Tecvid; Her harfin hakkını vererek ağızdan doğru bir şekilde çıkarılması
Meharic-i Huruf; Harflerin ağızdan çıkış yerlerinin öğretilmesi
Tashih-i Huruf; Harflerin doğru bir şekilde okunması

Yukarıdaki bu eğitimleri alan hafız adaylarımız hocaları tarafından Yasin-i Şerif, Tebareke, Amme Cüzü ile 10 Aşr-ı Şerif ezberlemek sureti ile sınava tabi tutulur. Sınav neticesinde hafızlık yapmaya elverişli olan öğrencilerimiz medreselerimizin hafızlık bölümüne alınır.

Hafızlık Eğitimi

Ezber; Kur’an-ı Kerim’i belirli bir metodla ezberlemek
Kıraat; Kur’an-ı Kerim’in farklı okunma çeşitlerinin eğitimi (ses eğitimi)
Pratik Arapça; Öğrencilerin Fasih Arapça ile konuşma becerilerinin arttırılması
Hüsn-ü Hat; Öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesi yeteneklerinin arttırılması

Yukarıdaki bu eğitimleri başarı ile tamamlayan talebelerimiz, hafızlık icazetlerini alarak medreselerimizdeki bir üst seviye olan ve İslami İlimler alanındaki eğitimleri için Arapça Medreselerimize alınırlar.