Anasayfa

Giriş/Üye

Hesap No

Bağış Yap

Sepetim

Kuran'ı Kerim Bağışı

Hemen Bağış Yapabilirsin

Afrikalı Müslüman kardeşlerimiz yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’i öğrenirken çeşitli imkansızlıklarla mücadele ediyor. Başta okul ve medreselere dağıtılmak üzere; (Tüm masraflar dahil ) 75 TL bağışlayarak 1 Kuran- ı Kerim hediye ederek kalıcı bir yardımda bulunabilirsiniz.

Afrika Kıtası yokluğun ve çaresizliğin diğer adı oldu hep hatırlarda. Bereketli ülke toprakları yer altı zenginlikleri yıllar boyu hep sömürüldü ve halen de sömürülmeye devam ediyor. Bu sömürünün bedelini Afrika kıtasında ki mazlum insanlar ödüyor. Huzureli Derneği bu mazlum çoğrafyadaki insanları yalnız bırakmıyor. Yardım eli uzatan şefkatli eller kıtanın ihtiyaçlarını biliyor ve onlara merhem olmak için çalışıyor.

İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri bir mektubunda talebelere yardım etmenin önemi hakkında şu hususları beyan etmiştir:

“İlim talebelerine ve tasavvuf ehline sarf ve harcamak üzere, bir miktar para gönderdiğinizi yazıyorsunuz. Mektubunuzda ilim talebelerini tasavvuf ehlinin üzerine takdim etmeniz çok güzel oldu. Değer bakımından gerçekten böyledir. Zahir, bâtının unvanı olduğuna hükmedilir. Bâtında da bu cemaatin (yani ilim talebelerinin tasavvuf ehlinin üzerine) takdim edilmesini ümit ederiz. (Ne güzel buyurmuşlar) “Ve her kabın içinde bulunan şey dışarıya sızar.“

İlim talebelerini tasavvuf ehlinin üzerine takdim etmek şeriatın ilerlemesine sebep olur. Çünkü ilim talebeleri, nebevî şeriatın yükünü taşıyanlar ve bekçileridir. Muhammed Mustafa (Aleyhisselâm)ın dîni, onlarla kaimdir. Din, ilim talebeleriyle ayakta durmaktadır.”