Anasayfa

Giriş/Üye

Hesap No

Bağış Yap

Sepetim

Sıkça Sorulan Sorular

Ümmete sevinç olsun düsturuyla gönül sever insanların önderliğindeki, bir grup gönüllü tarafından kurulmuştur.

Huzur Eli Derneği öncelikle eğitim ve insani yardım çalışmaları başta olmak üzere; bölge, inanç, dil, ve ırk ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç veya açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve iyiliğin, güzelliğin, adil ve faydalı olanın yaşanması ve yaşatılması gayretiyle Allah Rızasına matufen çalışan ve bu ilkeleri amaç edinen bilinçli nesilleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Derneğimizin herhangi bir ideolojik hareket veya siyasi parti ile bağı bulunmamaktadır. Huzureli Derneği İslam’ın vakıf müessesi özelliklerini taşımaktadır ve Türk hukuk sistemi içerisinde kurulmuş olan bir kurumdur. Kuruluşumuzun amacı; eğitim ve insani yardım çalışmaları ile tüm insanlığa fayda sağlayacak işler yapmaktır. Toplumun tüm kesimlerinden kişiler Huzur Eli Derneği’nin gönüllüsü ve bağışçıları arasında yer almaktadır.

Huzureli Derneği bugüne kadar ihtilaf veya şüphe doğuracak hiçbir proje ve faaliyetin içerisinde yer almamış, tüm bağışçıları ve gönüllülerinin duyduğu güvenle kısa sürede ülkemizin öncü kuruluşları arasında yer almayı başarmıştır. Ayrıca derneğimiz faaliyetleri ve mali hareketleri İçişleri Bakanlığı ve İlgili Dernekler Müdürlüğünce, ayrıca bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir.

Huzureli Derneği bağışçıları ve gönüllülerinin desteğiyle çalışmalarını yürütmektedir. Finansal harici bir kaynağı yoktur.

Huzureli Derneği Genel Merkezi: Adres; Fevzi çakmak mah.fırat cad.23/a ankara
06946 Sincan/Ankara 0 501 354 70 55

Derneğimiz İslami ve insani yardım faaliyetlerine gönül veren gönüllüer tarafından kurulmuştur. Hizmet noktasında hiçbir fert gözetmeksizin ehli sünnet çizgisindeki bütün Müslüman kardeşlerimizle birlikte olmaktayız. Siyasetin üstünde bir hizmet veren bir kurum olarak devam etmektedir.

Huzureli Derneği resmî yetkili kurumlar tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Ayrıca tüm faaliyet raporlarımız, özellikle yardım program ve projelerimizle ilgili dokümanlarımız gerekli görülen her durumda incelenebilir. Bağışçılarımız dilerlerse yurt içinde veya yurt dışında yapmış olduğumuz faaliyetleri yerinde gözlemleyebilir. Ancak denetleme yapmak isteyen özel kişi ve kurumların masrafları vakfımızca karşılanmaz. Özel kişiler kendi masraflarını karşılayarak bütün çalışmalarımızın denetimlerinde bulunabilirler.

Su Kuyusu, Kurban Bağışı, Kur’an-ı Kerim Bağışı, İnsani dayanışma Faaliyetleri

Türkiye tarihi, değerleri ve coğrafi gereklilikleri sebebiyle tüm zamanlarda insanlık adına umut olan ülkedir. Asya’da, Afrika’da, Körfez ve Balkan ülkelerinde ecdadımızın izleri, tarihimizin bize yüklediği anlam ve emanetleri vardır. Bu sebeple hiçbir ayrım gözetmeden insana değer veren ve merkeze alan anlayışla HuzurEli Derneği mazluma el uzatmak, kimsesize, afetzedeye, savaş mağdurlarına sahip çıkmak vazifesini kendine borç bilmiştir.

Yurt dışında gerçekleştirilen projelerin bazıları bizzat Huzur Eli Derneği görevlileri tarafından takip edilmekte bazıları ise bölgede bulunan, bölgeyi iyi tanıyan partner kurumlarla iş birliği içinde yürütülmektedir. Partner kurumlar ve Huzur Eli Derneği görevlileri, buralarda gerçekleştirilen projelerle ilgili raporlar hazırlayarak yapılan çalışmaları daima denetlemektedir.

Çalışmalrımızın birçoğu yurt içinde yapılmaktadır.

Huzureli Derneği bağış çalışmalarında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmamaktadır. En önemli önceliğimiz insandır. Ancak bugün planlı ve bilinçli olarak savaş ve işgal ile karşı karşıya bırakılan topluluklara bakıldığında bu bölgelerin yoğunlukla Müslümanların yaşadığı bölgeler olduğu görülebilir. Çalışmalarımızda önceliğimiz her zaman ihtiyaç sahiplerine yardım etmektir. Örneğin kıtlık nedeniyle Afrika’ya yardım götürüldüğünde Müslümanlara mensup olanlara da yardım edilmektedir. Aynı şekilde Asya ve Afrika’da açtığımız binlerce su kuyusu Müslümanların yanı sıra diğer fakir insanlara da hizmet vermiştir.

0 501 354 70 55